dimarts, 12 de juny de 2012

Lauge Hansen

La classificació de les lesions traumàtiques ha servit per avaluar les que son iguals. Comparar resultats de procesos iguals es molt important per no perdre's en el desordre. Dir que un resultat es bo o no actualment ja no es vàlid.
Dedicat als R petits . La classificacio de Lauge hansen de les fractures bimaleolars es un classic. Aqui teniu una de animada per entendre-ho millor.