TUTORS

Reunions Tutoria . Segons dilluns de mes ( Blues 13:30) . Calendari Secretaria

Reunio amb els R  :  Setembre , Gener i  Juny. 

Itineraris formatius  i Valoració final rotació

Tenir en compte ultima rotació no coincideix amb la avaluació acaba després( !!)