dimarts, 25 d’agost de 2009

programa de la Societat Catalana de T i O

PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTINUADA 2006 - 2010


Generalitats

1. Fisiopatologia òssia. L’os com a sistema. Fases de la consolidació de les fractures. Pseudoartrosi. Biologia dels empelts.
2. Estat actual del banc d’os. Tècniques de conservació. Substituts ossis. Teixits criopreservats.
3. Tractament de les fractures. Tractament no quirúrgic. Mitjans de tracció-suspensió, validesa actual. Guixos funcionals. Principis bàsics dels mateixos.
4. Tractament quirúrgic de les fractures. Principis bàsics
5. Fisiopatologia del cartílag fisari. Traumatismes en el cartílag de creixement.
6. Politraumatitzat i polifracturat. Concepte. Indicacions i prioritats en la seva assistència.
7. Fractures obertes. Estat actual del seu tractament. Complicacions.
8. Aplicació de l’escala MESS. Criteris actuals en el tractament de les amputacions de les extremitats. Reimplants.
9. Fisiopatogia i reparació dels teixits tous. Patologia músculo-tendinosa. Entesitis.
10. Criteris per l’aplicació de noves tècniques en ortopèdia. Cirurgia mínimament invasiva. Cirurgia guiada per ordinador.
11. Criteris per l’aplicació de noves tècniques en ortopèdia. Trasplantament de teixits. Cultiu de condrocits. Factors de creixement.
12. Instruments de mesura de resultats en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
13. Transfusió sanguínia. Coagulació i tromboembòlia en cirurgia ortopèdica.
14. Dismetria de les extremitats inferiors. Trastorns rotacionals de les extremitats inferiors.
15. Metabolisme ossi.
16. Concepte de displàsia òssia. Possibilitats de tractament de les displasies òssies.
17. Fisiologia de l’embelliment.
18. Epidemiologia clínica en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
19. Radiologia de l’aparell locomotor.
20. TC i RMN de l’aparell locomotor.
21. Alteracions òssies d’origen isquèmic. Necrosi epifisària. Infart ossi. Osteocondritis dissecant.
22. Infeccions òssies. Etiopatogènia i profilaxi.
23. Traumatismes cranials.
24. Tuberculosi osteoarticular. Estat actual. Guies de tractament.
25. Profilaxi antibiótica en ortopèdia.
26. Internet i Ortopèdia.
27. Tumors ossis. Classificació i pautes de tractament. Orientacions actuals en el tractament interdisciplinari dels tumors ossis.
28. Tumors ossis. Diagnòstic i tractament dels principals tumors ossis malignes.
29. Tumors de les parts toves. Classificació. Orientació en el seu tractament. Lesions paratumorals.
30. Principis bàsics del tractament de les seqüeles en l’aparell locomotor de les lesions del Sistema Nerviós Central.
31. Principis bàsics de les lesions del Sistema Nerviós Perifèric.
32. Malaltia metastàsica.
33. Recerca i disseny d’estudis en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Publicació d’articles.
34. Preparació de l’avaluació final de l’examen MIR.Patologia de la columna vertebral

35. Columna cervical. Lesions traumàtiques.
36. Fractures del raquis toracolumbar.
37. Estenosi de canal lumbar. Radiculàlgies. Hèrnies discals.
38. Espondilolisi i espondilolistesi.
39. Deformitat vertebral. Escoliosi.
40. Espondilodiscitis. Lesions inflamatòries del raquis.Patologia de l’extremitat superior

41. Fractures i luxacions de clavícula. Fractures d’escàpula.
42. Fractures de l’epífisi proximal de l’húmer.
43. Inestabilitats de l’espatlla.
44. Patologia del manegot dels rotadors de l’espatlla. Conflicte subacromial.
45. Lesions del plexe braquial. Paràlisi braquial obstètrica. Seqüeles paralítiques de les lesions del N. Circumflex.
46. Seqüeles paralítiques de les lesions del nervi medià. Cirurgia pal·liativa. Seqüeles paralítiques de les lesions dels nervis radial i cubital. Cirurgia pal·liativa.
47. Fractures de la diàfisi humeral. Pseudartrosi
48. Fractures del colze. Inestabilitat aguda i crònica del colze. Rigidesa del colze.
49. Artroplasties parcials i totals de colze, tipus i indicacions. Epicondilalgies
50. Fractures diafisàries d´avant-braç. Fractures de l’epífisi distal de radi i cúbit.
51. Fractures i luxacions del carp.
52. Fractures del metacarpians i falanges. La mà catastròfica
53. Rizartrosi. Artroplàsties de la TM. Malaltia de Dupuytren.
54. Malaltia de Kiemböck. Malaltia de De Quervain. Dit en molla
55. La mà reumàtica. Deformitats a nivell del canell i de les metacarpofalàngiques. Deformitats del dits. Tractament de les deformitats en boutonnier i en coll de cigne.
56. Lesions agudes dels tendons de la mà. Indicacions quirúrgiques.Patologia de l’extremitat inferior.

57. Fractures de l’anell pèlvic.
58. Fractures i luxacions de la regió acetabular.
59. Fractures de l’extremitat proximal del fèmur
60. Luxació congènita de maluc. Diagnòstic. Tractament conservador i tractament quirúrgic.
61. Malaltia de Perthes.
62. Epifisiolisi de maluc.
63. Coxartrosi. Necrosi avascular del cap femoral. Osteotomies i artroplasties del maluc.
64. Complicacions en la cirurgia protésica de maluc. Classificació de les pèrdues òssies en el maluc. Recanvi protèsic.
65. Fractures diafisàries de fèmur. Fractures de l’extremitat distal del fèmur.
66. Fractures de ròtula. Fractures de l’epífisi proximal de la tíbia.
67. Lesions meniscals del genoll. Paper de l’artroscòpia en la cirurgia del genoll.
68. Lesions lligamentoses del genoll. Inestabilitat crònica del genoll
69. Rigidesa del genoll. Indicacions del tractament quirúrgic.
70. Artrosi de genoll. Necrosi del còndil femoral intern. Osteotomies i artroplasties de genoll.
71. Patologia fémoro-patelar. Patologia de l’aparell extensor. Tractament mèdic, rehabilitador i quirúrgic.
72. Fractures diafisàries de la cama. Síndrome compartimental aguda i crònica de l’extremitat inferior.
73. Fractura bimal.leolars. Lesions lligamentoses del turmell.
74. Fractures de l’astràgal. Tipus, mitjans de diagnòstic. Tractament. Fractures del calcani. Tipus, mitjans de diagnòstic. Tractament.
75. Fractures del tars, metatars i falanges.
76. Tractament de les seqüeles de les fractures del turmell i peu. Artrodesi.
77. Artroplasties.
78. Deformitats adquirides del peu. Hallux valgus. Hallux rígidus. Deformitats dels dits. Metatarsalgies.
79. Peu pla valg estàtic del nen i de l’adolescent. Indicacions de tractament.
80. Peu bot. Peu buit (cavus). Indicacions de tractament.