dissabte, 7 d’abril de 2012

RadioGraphics


RadioGraphics es la revista filial de Radiology amb intencio + docent que de recerca. En aquest article ens mostren els eponims de noms de fractures per aquelles discusions de la Sessio...jo crec que...


Radiologic History: Musculoskeletal Eponyms: Who Are Those Guys?


RadioGraphics, May 2000, 20,819-836.


http://radiographics.rsna.org/content/20/3/819.full#sec-4