dissabte, 17 de desembre de 2011

Per les "traumatologues"

December 07, 2011
Occupational Hazards to the Pregnant Orthopaedic Surgeon
J Bone Joint Surg Am.  2011;93(23):E141 1-5  doi:10.2106/jbjs.k.00061
Roxanne R. Keene, MD; Diane C. Hillard-Sembell, MD;
Article a tenir en compre per les companyes que volen tenir fills. Un recull de les possibles problematiques que la nostre professio ocasiona en el moment de l'embaraç.